Odlomak

UVOD
Reč atletika je starogrčkog porekla i znači takmičiti se, boriti se u brzini, snazi i dr. Atletika je oblast sporta koja obuhvata prirodne oblike kretanja: hodanje, trčanje, skokove, bacanje i njihove kombinacije u obliku višeboja. Stalnim usavršavanjem ona je dostigla današnji stepan razvitka iz koga sledi i vizija budućeg pravca razvoja. Atletske discipline mogu se izvoditi svuda, na svakom slobodnom prostoru ili na posebno uređenim borilištima i dvoranama. Atletika je glavni deo programa olimpijskih igara, zatim osnova programa telesnog vežbanja u školama i vrlo korisno rekreaciono sredstvo za održavanje čovekovih fizičkih i psihičkih funkcija. Atletskim vežbama razvijaju se motoričke sposobnosti kao što su, pre svega, eksplozivna snaga i izdržljivost, a učvršćuju moralno-voljne osobine kao hrabrost, odlučnost i upornost. Discipline atletike karakterišu motorička kretanja, koja se uspešno mogu primenjivati u toku i drugih oblika važbanja.

 

 

TRČANJE NA KRATKIM STAZAMA
U trčanje na kratke staze spadaju trčanja na 100, 200 i 400 m, kao i štafete sastavljene od ovih discipllina. Takva trčanja počinju iz niskog starta ili iz ležećeg položaja. Za niski start (slika 1) potrebne su startne jamice ili startni blokovi (slika 2). Izvodi se na sledeći način:

 • Na komandu “NA MESTA” vežbač se pusti na ruke ispred startne crte, postavi jaču nogu u prednju jamicu, a drugu u zadnju i na nju klekne, zatim ruke opružene u laktovima i na širinu ramena postavlja iza linije starta.
 • Na komandu “POZOR” podigne koleno sa tla i kukove do visine ramena ili malo više, isturi trup malo napred prebacujući težinu na ruke i prednju nogu.
 • Na komandu “SAD” snažno se odrazi obema nogama, uzmahne rukama i iskoračujući zadnjom nogom počinje trčati. Trčati treba slobodno, bez suvišnog naprezanja mišića vrata, trupa i ruku. Za vreme trčanja praviti kratke i površne uzdisaje i izdisaje.

Na komandu “NA MESTA” vežbač legne potrbuške sa rukama lako savijenim i isturenim napred, a nogama potpuno opruženim i raširenim.

 • Na komandu “POZOR” lako podigne glavu, ruke povlači do visine grudi i oslanja se dlanovima o tlo, a noge primiče jednu ka drugoj i oslanja ih prstima o zemlju.
 • Na komandu “SAD” izbacuje leđa i kukove uvis i istovremenim odrazom rukama i nogama postavlja jednu nogu napred i počinje trčati kao iz niskog starta.

 

 

METODIKA
U obuci treba se držati sledećeg redosleda:

 • Učenje tehnike trčanja, ponavljati više puta deonice od 50 do 80m srednjom brzinom na ravnoj stazi i u krivini.
 • Učenje niskog strata i starta iz ležećeg položaja sa istrčavanjem od 20 do 30m.
 • Trčanja ubrzanja na 50-60 m.
 • Trčanje na 60-100 m punom brzinom.

 

 

TRČANJE NA SREDNJIM I DUGIM STAZAMA
U srednje staze spadaju trčanja od 800 do 2000 m, a u duga trčanja od 3000 m pa na dalje. Trčanja na srednje i duge staze počinju iz viskokog strata. On se izvodi na sledeći
način:

 • Na komandu “NA MESTA” vežbač dolazi na startno mesto okrenut u pravcu trčanja i postavlja levu nogu uz startnu crtu.
 • Na komandu “POZOR” prebacuje težinu na levu nogu, pogne se napred.
 • Na komandu “ SAD” iskoračujući desnom nogom, počinje trčati. Trčanje se izvodi slobodno, bez napetosti, a disanje je u ritmu trčanja, na 3-4 koraka udahnuti i na 3-4 koraka izdahnuti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese