Odlomak

KARAKTERISTIKE PARKIRANJA
Prema važećem Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima definisano je:

 • zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do triminuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (član7, stav 70)
 • parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila. osim prekida radi postupanjapo znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanje (član 7,stav 71)

Karakteristike parkiranja mogu se podeliti u dve osnovne grupe i to:

 • elementi infrastrukture za parkiranje,
 • elementi funkcionisanja parkiranja.

 

 

 

Elementi infrastrukture za parkiranje

Infrastrukturu za parkiranje čine fizičke komponente podsistema parkiranja. Tosu prostori i objekti koji su namenjeni i tehnički opremljeni za parkiranje vozila. Fizičkekomponente parkiranja, mesta za parkiranje, mogu se u gradu i naselju naći u dvaosnovna prostorna oblika:

1. ulična mesta za parkiranje – – na kolovozu, – na trotoaru, – pola/pola (delimično na kolovozu a delimično na trotoaru).

2. vanulična mesta za parkiranje -sva mesta za parkiranje razmeštena,uređena i građena na:

 • otvorenom prostoru, vanuličnim parkiralištima i
 • u objektima za parkiranje, parking garažama.

 

 

 

Mesto za parkiranje (parking mesto)

Mesto za parkiranje (parking mesto) je deo prostora namenjen, tehničkiopremljen i uređen za parkiranje jednog vozila. Ovaj prostor (slika 2) se sastoji iz:

 • površine na kojoj voziio stoji za vreme dok je parkirano
 • pripadajućeg dela površine namenjene manevrisanju voziia u cilju ulaska,odnosno izlaska sa dela površine na kome vozilo stoji.

Površina jednog parking mesta određena je:

 •  uglom parking mesta (α): ugao koji zaklapa podužna osa površine na kojojvozilo stoji i podužna osa površine za manevrisanje u cilju ulaska, odnosno izlaska saparking mesta,
 • širinom parking mesta (F) koja zavisi od širine vozila merodavnog zadimenzionisanje (Bv), zaštitnog rastojanja izmedu bočne strane vozila i prostornogograničenja (a) i ugla parking mesta (α),
 • dužinom dela parking mesta na kome vozilo stoji (A) koja zavisi od: dužinevozila merodavnog za dimenzionisanje (L), zaštitnog rastojanja izmedu prednje ilizadnje strane vozila i prostornog ograničenja (c) i ugla parking mesta (α) i
 • širinom prolaza potrebnog za ulazak, odnosno izlazak vozila sa dela parkingmesta na kome vozilo stoji (D) koja zavisi od: dimenzija i manevarskih sposobnostivozila merodavnog za dimenzionisanje, ugla parking mesta (α), zaštitnih zona izmeđuvozila i prostornih ograničenja u stanju kretanja vozila, načina parkiranja i sl.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari