Odlomak

Uvod

Predmet autorog prava je autorsko delo,ali pojam autorskog dela nije jednostavno odrediti,zato sto ni međunarodne konvencije ni većina nacionalnih zakona ne daju preciznu definiciju autorskog dela.
Bernskom konvencijom iz 1886 godina,autorsko delo se definiše kao delo iz oblasti književnosti,umetnosti i nauke.
Međutim,time se samo daje opšti okvir autorskog dela,pošto se njegova sadržina ne može uvek svesti samo na književnost,umestnost i nauku.
Nas Zakon u autorskim i srodnim pravima veoma je sadržajno odredio pojam autorskog dela,propisajući da je autorsko delo orginalna duhovna tvorevina autora,izražena u određenoj formi,bez obzira na njegovu umetničku,naučnu i drugu vrednost,njegovu namenu,veličinu i način ispoljavanja,kao I dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine

Podela autorsko delo
Zakonska definicija autorskog dela : Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.
Autorskim delom smatraju se, naročito:
1) pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);
2) govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);
3) dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;
4) muzička dela, sa rečima ili bez reči;
5) filmska dela (kinematografska i televizijska dela);
6) dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);
7) dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;
8) kartografska dela (geografske i topografske karte);
9) planovi, skice, makete i fotografije;
10) pozorišna režija.
Autorskopravnom zaštitom nisu obuhvaćene opšte ideje, postupci, metode rada, ili matematički koncepti kao takvi, kao i načela, principi i uputstva koji su sadržani u autorskom delu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari