Odlomak

Centralna banka je posebna finansijska ustanova u monetarnom sistemu jedne zemlje. Osnovna funkcija centralne banke je emisiona fukcija. Centralna banka emituje novčanice i gotov novac i reguliše količinu novca u opticaju. Pored toga centralan banka utvrđuje projekcije monetarne i kreditne plitike, stara se o održavanju likvidnosti komercijalnih banaka i drugih finansijskih organizacija, likvidnosti plaćanja prema inostranstvu i vrši i druge poslove koje su joj zakonom poverene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari