Odlomak

Rezime:

U ovom seminarskom radu sam pisala o tome šta je bilans iz čega se sastoji,i sve detaljnije promene koje su vezane za taj proces.

Ključne reči:

Bilans,aktiva,pasiva,prihodi,rashodi,bilans stanja,bilans uspeha,dobit,finansijski rezultat,kapital,dugoročne obaveze,kratkoročne obaveze,dobavljači,kupci,potraživanja,…

Uvod

U ovom seminarskom radu sam pisala o tome šta su i na koji način se formiraju bilansi,čemu služi,način njegove promene.Koja razlika postoji između bilansa.Zatim sam pisala o tome koji su osnovni kritetijumi koje se koriste,koje rezultate,informacije i pogodnosti imamo njihovom upotrebom.
.
1. Bilansi

Pod pojmom bilans obično se podrazumeva bilans stanja,koji pokazuje stanje imovine jednog preduzeća na određeni dan.Pored bilansa stanja postoje I drugi bilansi.Na primer prema redovnosti sastavljanja ugovorom je prihvaćena podela na:
Redovne bilanse,to su bilansi koji se sastavljaju u odredjenim vremenskim intervalima odnosno redovno.Tu spadaju bilan stanja,bilans uspeha,bilans novčanih tokova,zbirni bilans,konsolidovani bilans
Specijalne bilanse,tu spadaju bilans osnivanja,deobeni bilans-razdvajanje,bilan fuzije-spajanja,likvidacioni bilans,sanacioni bilans,poreski bilans i stečajni bilans.
Za uvođenje u dvojno knjigovodstvo od svih bilansa najvažniji su bilans stanja i bilans uspeha.Ova dva bilasa predstavljaju najvažniji izveštaj koji pruža knjigovodstvo kao računska osnova računovodstva.Bilans uspeha pokazuje prihode,rashode i finansijski rezultat koji je preduzeće ostvarilo u određenom obračunskom periodu,bilans stanja pokazuje stanje imovine preduzeća na taj dan.

2. Bilans stanja

Bilans stanja se satoji iz:
Forme i sadržaja bilansa stanja
Bilansne ravnoteže
I klasifikacije bilansnih pozicija

2.1. Forma i sadržina bilansa stanja

Osnovni i najvažniji zadatak knjigovodstva je da prati promene i imovinu preduzeća i da utvrđuje rezultate poslovanja i stanje imovine.Ako se stanje nekog preduzeća iskuazuje u vidu pregleda,onda dobijamo bilans stanja.Bilans stanja predstavlja pregled imovine tog preduzeća na oređeni dan.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • - Doc. Dr. Sonja Žarković
  • Školska godina: Doc. Dr. Sonja Žarković
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Niš,  ALFA UNIVERZITET - Fakultet za trgovinu i bankarstvo  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari