Odlomak

3. ENDOSKOP
Endoskop je urađaj koji se u medicini koristi za pregled šupljina organizma.
Naziv endoskop potiče od starogrčkih reči endo – unutar i skopeein – videti.
Endoskop se koristi za posmatranje i dijagnostiku šupljina organizma i biopsiju
tkiva kao što su: jednjak, želudac, debelo crevo, dušnik, plućne bronhije, polni
organni. Sa dodacima za hiruške intervencije endoskop vrši funkciju terapeutskog
uredjaja.
Prvi endoskop konstruisao je, još pre dva veka, Nemački fizičar Philip Bozzini,
1805. godine i nazvao ga Lichtleiter – provodnik svetla. Sadržao je različite cevčice za
pregled, a imale su i posebne kanale za odvođenje urina i krvi. Izvor svetlosti bila je
sveća smeštena u specijalnom držaču. Nažalost, uređaj je sa posmehom osporen od
Bozzinijevih protivnika i razvoj endoskopa usporen za pola veka.
Francuski hirurg Antonin Jean Desormeaux je 1853. godine počeo da koristi
modifikovani provodnik svetla za pregled pacijenata sa urološkim problemom. Sistem
ogledala i sočiva obezbeđivao je vizuelezaciju, a kao izvor svetlosti, umesto voštane
sveće, koristio je lampe koje daju mnogo jasnije svetlo. Svetlost uljanih lampi poticala
je od plamena mešavine alkohola i terpentina. Nažalost, primena ovih izvora svetlosti
za posledicu je imala mnogobrojne opekotine na pacijentima, ali se uređaj pokazao
relativno uspešan. Razvojem nauke i tehnike menjali su se izvori svetla na endoskopima.
Pojava optičkih vlakana unela je revoluciju u razvoju i primeni ovih uređaja. Optička
vlakna su jednostavno zamenila sistem ogladala i omogućila osvetljavanje unutrašnjosti
tela hladnim svetlom, toplota izvora se ne prenosi duž endoskopa, a svetlosni signal je
moguče prenositi kroz savitljivu strukturu. Razvoj mikroelektronskih kamera omogućio
je njihovu primenu u optoelektronskim endoskopima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese