Odlomak

 

U svom početku finansije su se bavile samo instrumentima, institucijama i proceduralnim oblicima. Nije bilo pravila prema kome su se iznosili finansijski i računovodstveni podaci kakvi su danas u upotrebi.

Razvojem kompjutera, a time i informacionih sistema, omogućeno je finansijkom mendžeru korišćenje podataka koji su od značaja za donošenje ispravnih investicionoh odluka. Elektronika je veoma pozitivno uticala na sredstva pomoću kojih preduzeća obavljaju bankarske poslove, platni promet, obavljanje transfera novca, kontrolisanje rizika i jos niz sličnih poslova.

Ovim razvojem je olakšan put finansijskom menadžeru ka upoznavanju sa načinom rada investitora i kreditora. Kako i na koji način investitori i kreditori procenjuju preduzeće i kako određena odluka utiče na njihove individualne procene, su pitanja od značaja za finansijskog menadžera. Razvoj modela procene koji se koriste pri donošenju finansijskih odluka , počivali su na klasičnim delima Johna Burra Williamsa iz 1938. godine.

Sa razvojem potrebe za procenu, usledilo je kritičko procenjivanje strukture kapitala i politike dividendi preduzeća u odnosu na procenu vrednosti celog preduzeća.Šezdesetih godina u delima poznatih ekonomista (Modigliania i Millera) utvrđena je nebitnost politike duga i dividende sa stanovišta procene ukoliko je finansijsko tržište efikasno.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese