Odlomak

Uvod

U svim delovima sveta, većina novih radnih mesta nastaje i otvara se u novim i malim preduzećima, koja se razvijaju i rastu, a koja se specijalizuju za proizvodnju novih roba i usluga. Ova nova i mala preduzeća su od vitalnog značaja za zdravu privredu zemlje. Nova i mala preduzeća su takođe realnost globalne ekonomije – u kojoj fleksibilnost i individualna kreativnost igraju veliku ulogu. Zbog toga je važno preduzimati aktivnosti na formiranju novih, kao i stimulisanju rasta postojećih malih preduzeća.
Prve godine rada predstavljaju težak period za start up preduzeća. Upravljanje rastom i razvijanje novih veština u oblastima kao što su računovodstvo, zakoni, propisi i marketing predstavljaju znatan izazov i problem preduzetnicima. Sve to može dovesti do propadanja novopokrenutih preduzeća u prvim godinama poslovanja. Najveći razlog propadanja novopokrenutih preduzeća leži u tome što ova preduzeća obično moraju sama proći kroz sve to, bez ikakve podrške, pružene direktno preduzetnicima, koja bi im pomogla da zadrže svoj entuzijazam kada se suočavaju sa teškim uslovima i prekomernim satima rada. U zemljama tranzicije, komlikovana registracija i zamršeni zakonsko-pravni postupci, kao i nedostatak službi za podršku preduzećima, čine ove prve godine poslovanja posebno teškim.
Istraživanja širom Evrope pokazuju da ovo predstavlja oblast gde lokalne vlasti i institucije mogu omogućiti visoku dodatnu vrednost. Pomoć novim i malim preduzećima da prebrode početni period putem biznis inkubatora predstavlja veliku mogućnost za davanje podrške otvaranju novih radnih mesta i ekonomski razvoj. U toj oblasti pruža se šansa lokalnim agencijama, institucijama, vlastima da pokažu da su voljni da preduzmu konkretne aktivnosti i da podrže preduzetnike. Iskustva pokazuju da ovaj tip pomoći može doneti stvarnu korist lokalnoj ekonomiji.
1. Šta je biznis inkubator?

Postoje brojne definicije biznis inkubatora i biznis inkubacije. Prema dr Laurence Hewick-u, inkubacija je svaki sveobuhvatni program poslovne podrške malim i srednjim preduzećima, dok je inkubator zgrada koja se koristi za razvoj malih i srednjih preduzeća sa sveobuhvatnim programom koji ukljucije nadzor, medjusobnu povezanost, administrativnu podršku i fleksibilan prostor za rad.
Inkubator je objekat koji se sastoji od malih radnih jedinica i obezbedjuje podsticajan ambijent za preduzetnike i start-up preduzeća. Period boravka u inkubatoru je definisan, a odabir klijenata vrši se pažljivo. Inkubator obezbedjuje tri osnovna elementa za razvoj preduzeća a to su:

• Preduzetnički ambijent i ambijent za učenje,
• Pristup mentorima i investitorima, i
• Vidljivost na konkurentnom tržištu.

Osnovne funkcije inkubatora su pomoć preduzetnicima da pokrenu nova preduzeća, podrška preduzećima u prvoj fazi rada i kreiranje radnih mesta.
Osnovni cilj je da se stvori instrument za podršku preduzetništvu, smanji nezaposlenost, osnuje što veći broj novoosnovanih preduzeća koja ce moći da napuste program osposobljena i samostalno opstanu na tržištu.
Preduzeća koja prodju proces inkubacije imaju sposobnost da otvore nova radna mesta, revitalizuju lokalnu zajednicu, komercijalizuju nove tehnologije i ojačaju privredu lokalne zajednice, ali i nacionalnu privredu.

1.1. Istorijat

Poreklo koncepta biznis inkubatora može se prepoznati u industrijskim zemljama Zapada tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. Suočena sa sve višom stopom nezaposlenosti i drugim posledicama recesije, industrijska društva su prepoznala potrebu za novim strategijama promocije novih ekonomskih aktivnosti.
1.2. Razlozi za osnivanje biznis inkubatora

Biznis inkubatori su među najznačajnijim instrumentima koji na lokalnom nivou mogu pomoći nastanak novih, održivih preduzeća. To je naročito važno zato što se mnoga preduzeća i preduzetnici na samom početku rada suočavaju s problemom nedostatka početnog kapitala, nedovoljnog iskustva u upravljanju preduzećem i nepoznavanja tržišta, kako u smislu potražnje za ponuđenim proizvodima, tako i u smislu novih, nepoznatih tržišta.
Posledica ovoga je veoma mali broj novoosnovanih preduzeća i, indirektno, manji broj novih radnih mesta na lokalnom nivou. Biznis inkubatori predstavljaju jedno od rešenja za ovaj problem u tom smislu što podržavaju novoosnovana preduzeća u svim aspektima njihovog poslovanja.

1.3. Koncept biznis inkubatora

Biznis inkubator je efikasan instrument privrednog razvoja, pa je stoga deo infrastrukture za podršku preduzetnicima u započinjanju biznisa, razvoju “mladih” preduzeća i opstanku u prvoj fazi poslovanja. On je deo šireg strateškog okvira ili programa podrške ekonomskog razvoja.
Klasifikacija različitih tipova biznis inkubatora može biti sveobuhvatna, ali, u skladu s
kriterijumima za prijem i ciljevima, mogu se podeliti na dve osnovne grupe:
• Višenamenski biznis inkubatori u koje mogu biti primljena sva preduzeća koja
zadovoljavaju osnovne tržišne i tehnološke standarde, i
• Specijalizovani biznis inkubatori, usredsređeni na konkretnu delatnost (kao što je razvoj tehnologije, usluga, proizvodnje).

Specifičan fizički kapacitet koji incubator pruza: prostor, infrastrukturu, pristup tehničkoj opremi, zajedničkim prostorijama za sastanke, paket “soft” usluga – trening, ekspertiza, savetodavne usluge, mentorstvo, umrežavanje…

1.4. Usluge biznis inkubatora koje imaju “dodatnu vrednost”

• Obuka preduzetnika,
• Poslovni saveti
• Finansijska podrška
• Tehnološka podrška

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari