Odlomak

4.1. Akutni pankreatitis
Akutni pankreatitis ( pancreatitis acuta ) je akutno hemijsko, enzimsko zapaljenje pankreasa u toku koga može doći do autodigestije pankreasa i masnog tkiva, pretežno retroperitonealno, aktiviranim enzimima pankreasa. Pri tome može doći i do bakterijske infekcije. Prema definiciji donijetoj na konferenciji u Atlanti 1992. godine akutni pankreatitis predstavlja akutni zapaljenski proces pankreasa sa raznolikim zahvatanjem okolnog tkiva ili udaljenih organa i sistema. Laka forma akutnog pankreatitisa ima minimalnu disfunkciju oraga sa mogućnošću potpunog i trajnog izlječenja. Dominirajući znak je intersticijalni otok žlijezde…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Anatomija doc.dr. Ismet Basinac
  • Školska godina: doc.dr. Ismet Basinac
  • Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Medicinski fakultet   Beograd

Više u Skripte

Komentari