Odlomak

Brisovna tužba (tužba za brisanje zemljišno knjižnog upisa) je deklarativna tužba jer se njome od tuženog ne traži nikakvo činjenje, nečinjenje, trpljenje odnosno propuštanje već se traži da sud utvrdi nevaljanost već izvršenog upisa i uspostavljanje ranijeg zemljišno knjižnog stanja.

Bila je predviđena Zakonom o zemljišnim knjigama od 1930. Godine.

Prema pravnim pravilima zemljišno knjižnog prava tužba za brisanje upisa predstavlja pravno sredstvo kojim se može izdejstvovati izmena stanja upisanog u zemljišnim knjiga a može je podneti svako lice koje smatra da je upisom povređeno u svom zemljišno knjižnom pravu.

Brisovna tužba se podnosi u roku koji zavisi od toga da li se određeno lice nalazi u pravnom odnosu sa osobom koja je upis izvršila ili se u takvom odnosu ne nalazi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 1 stranica
  • Stvarno pravo Prof.Slobodan Orlović
  • Školska godina: Prof.Slobodan Orlović
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari