Odlomak

Putevi su jedan od temeljnih elemenata saobraćaja među narodima već od prvih početaka civilizacije. Putevi su se razvili od pešačkih staza preko neučvršćenih zemljanih puteva do savremenih puteva, a njihov razvoj bio je vrlo spor sve do pojave motornih vozila.
Brojanje saobraćaja sprovodi se radi prikupljanja podataka o intezitetu i strukturi saobraćajnih tokova. Osnovni podatak je prosečni godišnji dnevni saobraćaj ( PGDS) i dobija se tako što se ukupan protok vozila za godinu dana na jednoj deonici puta podeli sa brojem dana u godini. Dužnost upravljača državnim i lokalnim putevima je da redovno vode statistiku o protoku vozila, na osnovu koje se sprovodi racionalno i efikasno upravljanje putevima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Planiranje saobraćaja -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK, u Novom Sadu  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari