Odlomak

Danas je u svijetu najviše zastupljen koncept jedinstvene centralne banke, po principu jedna država – jedna centralna banka, a to znači da se funkcija vrhovne monetarne vlasti zemlje nalazi u rukama jednog privrednog subjekta.

Višenacionalne države federalnog ili konfederalnog tipa se češće odlučuju za složeni sistem centralnih banaka, gdje u jednoj državi postoji više banaka koje obavljaju funkciju centralne banke, pri čemu se jedna od njih nalazi na čelu i koordinira rad cjelokupnog sistema centralnih banaka. U ovom slučaju mnogo je teže ostvariti efikasno funkcionisanje vrhovne monetarne vlasti nego u slučaju postojanja jedinstvene centralne banke.

Nadnacionalna centralna banka pojavljuje se kod grupe zemalja koje su ušle u veoma visok nivo ekonomske integracije i koje su između sebe stvorile monetarnu uniju. U tom slučaju zemlje se odriču svoga monetarnog suvereniteta i svoje nacionalne novčane jedinice. Na primjer, takav tip organizovanja centralne banke imaju članice Evropske unije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari