Odlomak

Rezime: Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (✚) je međunarodna, humanitarna organizacija sa sjedištem u Ženevi. Osnovao ju je Anri Dinan 1863. godine u Ženevi sa osnovnim ciljem ublažavanja ljudske patnje, zaštite ljudskog života i zdravlja kao i osiguravanje poštovanja ljudskog bića Zakon o upravljanje u vandrednim situacijama uređuje se smanjenje rizika od katastrofa, prevencija i jačanje otpornosti i spremnosti pojedinaca i zajednice za reagovanje na posledice katastrofa, zaštita i spasavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, prava i obaveze građana, udruženja, pravnih lica, organa jedinica lokalne samouprave, autonomnih pokrajina i Republike Srbije, upravljanje vanrednim situacijama, funkcionisanje civilne zaštite, rano upozoravanje, obaveštavanje i uzbunjivanje, međunarodna saradnja, inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese