Odlomak

Deca sa smetnjama u razvoju zahtevaju posebne oblike brige i zaštite na njihovom putu odrastanja, razvoja, socijalizacije i socijalnog uključivanja. Na putu ka celovitoj i uspešnoj zaštiti ove dece, prvi korak predstavlja adekvatna procena njihovih potreba, iz koje treba da sledi planiranje vrste usluga, intervencija/podrške, njihovih nosilaca (službe/usluge), relevantno obučavanje stručnjaka i finansijska potpora. Podrška deci sa razvojnim teškoćama u svakoj fazi njihovog razvoja i socijalizacije/inkluzije treba da je socijalno validna i funkcionalno zasnovana. To je izazovno i postavlja posebne zahteve onima koji se poduhvate pravljenja modela procene i pripadajuće baterije instrumenata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari