Odlomak

Izraz dekubitus potiče od latinske reči decumbere, što znači ležati. Prema definiciji EPUAP-a (European Pressure Ulcer Advisory
Panel), dekubitus je lokalno oštećenje kože ili potkožnog tkiva nastalo zbog sile pritiska, smicanja ili trenja, odnosno njihovom kombinacijom.U definiciji NICE-a (National Institute for Health and Clinical Exellence;
Velika Britanija) kao bitan uzročnik nastanka navedena je i vlažnost kože. Najčešće se stvara na regijama tela izloženim pritisku na tvrdu, mokru i/ili neravnu podlogu, tj. na područjima izbočenja koje stvara slabinski deo karlice, sedalna kost, zglob kuka, maleolusi, kolena ili laktovi, kao i na područjima na kojima je slabije razvijeno masno tkivo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Zdravstvena nega -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Ćuprija,  Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari