Odlomak

Tema ovog seminarskog rada jeste vrlo česta bolest današnjeg vremena, Downov sindrom. Downov sindrom je jedan od najčešćih uzroka duševnog i tjelesnog zaostajanja kod ljudi.
Svi smo na neki način upoznati sa ovom bolešću i koliko je ona rasprostranjena, posebno kod ljudi mlađeg uzrasta, odnosno djece koja se zbog navedene bolesti suočavaju sa mnogim problemima, što zdravstvene, što socijalne prirode. Kroz rad će se najprije predstaviti sam nastanak ove okrutne bolesti, njeni uzroci i karakteristike. Nakon toga će se govoriti o manifestaciji ove bolesti gdje će detaljno biti opisani svi simptomi i posljedice koje ova bolest donosi sa sobom i nanosi svojim žrtvama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari