Odlomak

U ovom radu pokušali smo da razradimo tri teme ekonomske discipline. To su društvo kapitala, ponuda roba i privatizacija. Društvo kapitala je jedan od četiri oblika institucionalnog organizovanja preduzeća. U njemu je dominantan kapital, te se on nalazi u prvom planu pri osnivanju akcionarskog društva. Osnivači društva kapitala mogu da budu i fizička i pravna lica koja posjeduju kapital, te koja taj kapital žele da ulože u društvo. Drušva kapitala lako mijenjaju vlasnika, te ta prednost privlači mnoge osnivače. U društva kapitala spadaju akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, te komanditno društvo na akcije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari