Odlomak

Eksterno regrutovanje podrazumeva traganje za kandidatima na eksternom tržištu rada, a u praksi se može sprovoditi kao neformalno, koje podrazumeva regrutovanje kandidata koji su na neki način bili ili su povezani sa preduzećem, i formalno, koje podrazumeva traganje za kandidatima koji nikad nisu bili povezani sa preduzećem na bilo koji način. Prednost ovog načina regrutovanja ogleda se u činjenici da se primanjem novih ljudi zadrzava otvorenost i fleksibilnost, ne dolazi do upražnjavanja drugih radnih mesta usled odlazaka zaposlenih na druga radna mesta i smanjuje se mogućnost primanja nedovoljno iskusnih kandidata. Takođe ovaj način regrutovanja može smanjiti troškove obuke, a novi ljudi sa većim stepenom objektivnosti i svežine mogu lakše sagledati nedostatke u radnoj sredini i naći načine da se oni otklone.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari