Odlomak

1.UVOD

Upotrebom suvremene informacijske tehnologije dolazi do  promjena u svim sferama ljudskog života. Svrhovitom primjenom informacijske tehnologije u poslovanju, dosadašnji poslovni procesi mogu se izvršiti brže i kvalitetnije, a pojavljuju se i sasvim novi poslovni procesi.

Dok se pri konvencionalnom načinu poslovanja poslovni proces trebao prilagođavati uredskom poslovanju, korištenjem informacijske tehnologije prilagodba se odvija u obrnutom smjeru jer se uredsko poslovanje sada može prilagoditi poslovnom procesu.

U poduzećima u Hrvatskoj informacijska tehnologija se koristi za obavljanje nekih uredskih poslova, no informacijska struktura nije dovoljno iskorištena za poboljšanje poslovanja.

Zbog toga je cilj rada pokazati kako informacijska tehnologija omogućuje promjenu načina uredskog poslovanja od konvencionalnog do elektroničkog te utjecaj ove promjene na kvalitetu poslovnih procesa, uz osobit naglasak na poslovni proces prodaje. Također ovaj rad govori što je to Front Office te kako i zašto je dobro koistiti se e-poslovanjem.

2. OPĆENITO O ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU

2.1. Nastanak i razvoj

Razvoju elektroničkog poslovanja prethodio je nastanak interneta bez kojeg ne bismo mogli govoriti o elektroničkom poslovanju. Internet je nastao u SAD-u no u Europi se pojavljuje u ranim 70-im godinama 20. stoljeća . (Panian, Ž., Požgaj, Ž., te ostali, 2009., str.93.)
Devedesetih godina u njegovu mrežu se povezuje više od milijun većih računala diljem svijeta te se sve više razvija svijest o njegovoj važnosti.
Internet postaje najveće svjetsko tržište na kojem se trguje robom, uslugama, kapitalom, radom i informacijama.1995. godine počinju se javljati prva poslovna web mjesta čija je osnovna svrha bila poticati obavljanje poslovnih transakcija putem interneta, na daljinu i bez osobnih kontakata među sudionicima u poslovima na nekoj fizičkoj lokaciji, kao u slučaju tradicionalnog poslovanja. Uspjesi poslovnih web mjesta doveli su do stvaranja novog koncepta poslovanja, tj. koncepta elektroničkog poslovanja ( electronic bussines).
U početku se on ostvarivao samo u obliku elektroničkog kataloga gdje su tvrtke objavljivale informacije o proizvodima i uslugama koje su nudile potrošačima . S vremenom su počeli dodavati brojne nove usluge kao što su mogućnost jednostavnog pretraživanja ponude (navigacija po web mjestu), dogovaranja uvjeta kupnje i isporuke, naručivanja proizvoda ili usluga, elektroničkog plaćanja te isporuke dobara koje je moguće digitalizirati (glazba, igre, knjige, video zapis, računalni softver,…,). Porastom broja poslovnih web mjesta razvijaju se internetska (elektronička) tržišta na kojima vlada sve veća konkurencija među tvrtkama koje se putem svojih web mjesta uključuju u tržišne tokove.
Ukratko opisan razvoj elektroničkog poslovanja odvijao se vrlo velikom brzinom, točnije manje od jednog desetljeća. Elektroničko poslovanje je doživjelo veliku popularnost. Povećavao se broj tvrtki koje su svoje poslovanje zasnivale na korištenju internetske tehnologije. Vrijednost tih kompanija je naglo rasla ali i broj klijenata (povećavalo se povjerenje javnosti o takvom poslovanju). Elekroničko poslovanje bilježi sve veće uspijehe, i vodi se u skladu s općim ekonomskim zakonitostima.

Na razvitak elektroničkog poslovanja u budućnosti će pozitivno utjecati razni procesi kao što su:
o    Tehnološki razvoj
o    Globalizacija
o    Ekonomski razvoj
o    Odgovornost za društveno ekonomski razvoj

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari