Odlomak

Širenje dometa informacionih sistema
Intenzivno korišćenje IT u preduzecima sredinom 90-ih godina , zajedno sa organizacionim promenama je kreiralo uslove za nastanak digitalnog preduzeca. Razlikuju se od tradicionalnim po njihovom totalnom oslanjanju na IT u organizovanju i upravljanju.
Digitalna organizacija se moze definisati kroz nekoliko dimenzija.

  •     Sve njene poslovne veze sa kupcima i dobavljačima realizuju se digitalno
  •     Poslovni procesi izvršavaju se kroz digitalne mreže.
  •     Ključnim sredstvima preduzeca ( ljudski resursi,intelektualna svojina) upravlja se digitalno.
  •     Sve informacije su raspoložene u bilo koje vreme.
  •     Mnogo brze indentifikuju preomene u okruženju.
  •     Realizacija globalne organizacije i menadzmenta, podizanje nivoa profitabilnosti i konkurentnosti.

U jednom takvom preduzecu velika je medjuzavisnost izmedju poslovne strategije, pravila, procedura s jedne strane, i hardvera,softvera baza podataka i telekomunikacija s druge.
Prvi IS prouzrokovali su tehničke promene a savremeni upravljačke, i institucionalne.

Širenje dometa IT
Kako se krećemo ka digitalnoj organizaciji, svi rukovodioci i zaposleni ,kupci i dobavljači povezani su digitalnom informacionom mrežom.

 

 

Osnovne karakteristike i mogućnosti interneta
Povećanje snage računarske tehnologije je dovelo do pojave moćnih komunikacionih mrža koje koriste organizacije za pristup velikim skladištima informacija širom sveta. Svettski najveća i najviše korišćena mreza je Internet. To je medjunarodna mreža sastavljena od mnogih računarskih mreža koja je komercijalana i javna. Digitalne informacije se mogu  distribuirati uz min troškova do miliona ljudi širom sveta. Jako je fleksibilan i mogu se eliminisati sve greške koje nastanu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari