Odlomak

Uvod
Informaciono i društvo znanja baziraju se na novim paradigmama razvoja, a osnovni stubovi tog razvoja  čine: Vlada, Obrazovanje, Poslovanje, Zdravstvo i Demokratija. Centar svih pojedinačnih komponenti je pojedinac, gde se skupljaju, čuvaju i koriste razni podaci, od kojih su mnogi vezani za ljudsko zdravlje. Upravo savremeni procesi su iznjedrili koncept poput E-zdravstva kao savremenog alata koji čini platformu za rast produktivnost u ovoj oblasti, poštujući multi-kulturnu, multi-jezičnu i zdravstvenu zaštitnu tradiciju zemlje.Menadžment u zdravstvu je proces kojim se planiraju, organizuju, usmeravaju, kontrolišu i koordiniraju resursi i procedure, pomoću kojih se zadovoljavaju potrebe i potražnja za zdravstvenim i medicinskim uslugama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese