Odlomak

Matične ćelije su funkcionalno definisane kao ćelije koje imaju sposobnost da se replikuju i generišu diferencirane ćelije. One mogu generisati višestruko diferencirane tipove ćelija (multipotentne ili pluripotentne) ili mogu proizvesti jedan tip diferenciranih ćelija (unipotentne) u zavisnosti od kapaciteta replikacije i potencijala matičnih ćelija. Danas, matične ćelije mogu imati potencijalnu primenu u regenerativnoj medicini, transplantaciji, lečenju autoimunih, hroničnih i progresivnih bolesti, kao i u modeliranju bolesti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Medicina Raščanin S, Rancic N et al
  • Školska godina: Raščanin S, Rancic N et al
  • Naučni radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka   Medicinski fakultet VMA

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari