Odlomak

SAŽETAK
U okviru ovog istraživanja pokušali smo mjeriti neke od faceta sposobnosti emocionalne inteligencije u okviru modela Mayera i Saloveya, utvrditi međusobne povezanosti takvih mjera, te ispitati koliko one doprinose objašnjenju školskog uspjeha i sociometrijskog statusa kod  učenika rane adolescentne dobi. U svrhu mjerenja sposobnosti emocionalne inteligencije konstruirali smo dvije mjere učinka, Test prepoznavanja emocija na fotografijama i Test upravljanja emocijama. Osim ovih mjera učinka upotrijebili smo i međusobne procjene učenika prema sposobnostima emocionalne inteligencije. U istraživanju je sudjelovalo 180 učenika 7. i 8. razreda osnovne škole u Đakovu.
Analizom prikupljenih podataka dobiveni su ovi rezultati:
a) Međusobne procjene učenika prema različitim sposobnostima emocionalne inteligencije su statistički značajno međusobno povezane u rasponu od r=0.24 do r=0.79. Njihove pojedinačne korelacije s mjerom prepoznavanja emocija na licu osobe nisu statistički značajne. Ta mjera  također nije u korelaciji niti s mjerom upravljanja svojim i tuđim emocijama (TUE). Mjera upravljanja svojim i tuđim emocijama (TUE) je u niskoj statistički značajnoj korelaciji s vršnjačkim procjenama sposobnosti izražavanja osjećaja riječima i smirivanja svađe u razredu.
b) Ženski ispitanici postigli su statistički značajno bolji rezultat na većini mjera emocionalne inteligencije osim na Testu prepoznavanja emocija i  na procjenama sposobnosti razveseljavanja drugih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese