Odlomak

Dosadašnja praksa je pokazala da je protok vozila u sastavu konvencionalne naplate putarine smanjena. Shodno tome, 2006. godine uvodi se sistem naplate putarine temeljen na bežičnoj ENP (elektronska naplata putarine) tehnologiji sa očekivanjem poboljšanja i unapređenja protoka.
Predmet rada je istražiti i utvrditi objektivne posledice eksploatacije ENP sistema naplate putarine, potrebno je analizirati i objasniti princip rada ENP sistema i predstaviti raspoložive platne modele i tarifnu politiku ENP sistema.
Nadalje, pregledno će se izložiti prednosti i nedostatci, te korištenjem spoznaje i primenom tehnike brainstorminga, osmisliti tehnologiju i tehniku unapređenja sistema ili zamena postojećeg novima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Savremeni transportni sistemi -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Saobraćajni fakultet  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari