Odlomak

Entomologija – Morfologija i sistematika

Telo insekata je oligomerno i sastoji se sastoji iz tri telesna regiona:

  •     caput (glava) od 6 segmenata
  •     torax (grudi) od 3 segmenta
  •     abdomen (trbuh) od 12 segmenata

 

 

 

Glava insekata
Nastala je srastanjem 6 embrionalnih segmenata čije se granice kod nekih insekata naziru u obliku šavova (sutura), dok se kod progresivnijih formi tragovi segmentacije i sutura skoro potpuno gube. Na glavi odraslog insekta  se ti segmenti ne vide, ali se jasno uoĉavaju na embrionu:
Glava je građena od procefalona ignatocefalona.
Procefalon je sa 2 segmenta: akron i interkalarni. Na akronu se nalaze antene, a po nekima su one na drugom segmentu. Na procefalonu se nalaze i složene oči i ocele.
Gnatocefalon je građen od 4 segmenta; na zadnja 3 se nalazi po par usnih ekstremiteta (mandibule i 2 para maksila) koji formiraju usni aparat.

Položaj usnog otvora sa usnim ekstremitetima, pa i cele glave prema telu može biti trojak:
1. prognatan – usni delovi i usni otvor okrenuti napred (većina insekata ima ovakav položaj glave)
2. hipognatan – usni delovi i usni otvor okrenuti nadole  (bubašvabe, lisne vaši)
3. opistognatan – – usni delovi i usni otvor okrenuti unazad napred (kod skakavaca, zrikavaca, popaca)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari