Odlomak

Epidemiologija je sastavni deo medicinske nauke i koristi se, kako opštim metodama naučnog istraživanja, tako i specifičnim epidemiološkim metodama. Epidemiologija se služi brojanjem pojava, merenjem, analizom, sintezom i izvođenjem zaključaka. Metode kojima se služi epidemiologija su opšte naučne metode, ne samo medicinske nego i nemedicinske discipline. Svaka pojava koja zahteva pomno istraživanje, analiziranje, otkrivanje uzroka i sprečavanje njihovog delovanja, u osnovi koristi epidemiološki pristup u radu. Epidemiološki pristup je detektivski posao koji u teoriji izgleda jednostavan, ali u praksi je veoma izazovan. Nekad prođu godine, pa i decenije prikupljanja i analize podataka, dok se ne dođe do konačne epidemiološke istine i do kraja rasvetli etiologija jedne bolesti.
Epidemiološka istraživanja se izvode primenom epidemioloških metoda i nazivaju se epidemiološke studije. Prema vrsti pristupa, epidemiološke studije dele se na opservacione i eksperimentalne.
Opservacione studije (studije posmatranja) imaju pristup koji se zasniva na posmatranju i analizi određene pojave u populaciji. Prema primenjenoj metodologiji, dele se na deskriptivne (opisne) i analitičke.
Eksperimentalne studije (ogledne) podrazumevaju ciljano i namerno uvođenje određene mere kojom se menja posmatrana pojava i prati efekat te intervencije na obolevanje ili umiranje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari