Odlomak

Složena država je oblik državnog uređenja gde u odnosu centralnih i necentralnih organa, necentralni organi imaju visok stepen samostalnosti. Kod ovakvih oblika državnog uređenja ispoljava se visok stepen decentralizacije u kojoj je, čak i suvereni, vrhovni organ necentralni centralizovani organ ili svoju suverenost deli sa centralnim organom.

Pod složenom državom podrazumeva se ona država koja je sastavljena iz više država članica. Činjenica da u državi postoji više država članica izaziva protivurečnosti u pogledu sastava, odnosno postavlja se pitanje nosioca državne suverenosti. Postoje dve situacije u vezi s tim ko je nosilac suvereniteta. Prva, da sama ta država, koja je sastavljena iz više država članica, bude nosilac celokupne suverenosti i da kao takva sa te pozicije nastupa u međunarodnim odnosima, samim tim predstavljajući i države članice, kao svoje delove. Druga, da suverena vlast u jednakoj meri pripada i složenoj državi i svakoj državi članici pojedinačno. U takvoj situaciji, u međunarodnim-pravnim i državnim odnosima pojavljuju se i složena država, ali i države koje ulaze u njen sastav, zavisno od konkretnih okolnosti i prirode stvari.

Zavisno od toga koliko su delovi samostalni u složenoj državi razlikujemo dva oblika: federaciju i konfederaciju. Njihova najznačajnija odlika je postojanje zajedničkog cilja, ali koji se, zavisno od oblika složene države, postiže na različite načine, radom izvesnih zajedničkih organa. Kod oba tipa organizovanih zajednica javlja se jedan zajednički, centralni, savezni organ, ali pravni značaj ovog organa nije isti kod oba oblika.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 0 stranica
  • Poslovno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese