Odlomak

NAPOMENA: zadaci sa ispita

Zad 1. Jun 2005.

(a)(10) Na slici je grafički prikazana trenutna struktura direktorijuma u jednom fajl sistemu koji podržava strukture direktorijuma tipa DAG (directed acyclic graph). Pravougaonici na slici predstavljaju direktorijume, a krugovi fajlove. Operacija copy ovog sistema svoj prvi argument ne kopira fizički, već samo pravi novu referencu na isti element u odredišnom direktorijumu zadatom kao drugi argument (“plitko kopiranje”). Operacija clone fizički kopira prvi argument u odredišni direktorijum zadat kao drugi argument (pravi novi fajl pod istim imenom u odredišnom direktorijumu i fizički kopira njegov sadržaj – “duboko kopiranje”). Operacija delete briše referencu na fajl i sam fizički fajl ukoliko na njega više nema referenci. Nad ovim fajl sistemom izvršena je sledeća sekvenca operacija:

 
copy /PRV/Skripta /Ispiti/PRV
delete /PRV/Skripta
clone /OS/Literatura/OS1 /Ispiti/PRV


Komanda dir ispisuje nazive elemenata navedenog direktorijuma. Na liniju pored svake dole navedene komande napisati šta će ispisati sledeće operacije (listu naziva elemenata razdvojeni zarezima, npr. Jan05, PRV, Literatura):
1. dir /PRV ___________________________________________
2. dir /PRV/Ispiti ___________________________________________
3. dir /OS/Literatura ___________________________________________

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari