Odlomak

UVOD
Pod pojmom filter u elektronici podrazumevamo elektronske sklopove koji obavljaju funkcije obrade signala, posebno za uklanjanje neželjenih frekvencija komponente iz signala, promenu određenih komponenti iz signala ili oboje.
Filteri se često koriste u elektronskim sastavima kako bi istaknuli signale određenih frekvencija i odbili signale drugih frekvencija.

Elektronski filteri mogu biti:
-pasivni ili aktivni
-analogni ili digitalni
– niskofrekvencijski filter
– visokofrekvencijski filter
– pojasno frekvencijski filter
-pojasno nefrekvencijski filter
-uskofrekvencijski (rezonantni) filter
Pasivna implementacija filtera
Temelji se na kombinaciji otpornika (R), kalema (L) i kondenzatora(C). Prednosti pasivnih filtera nad aktivnim je: Zagarantovana stabilnost, praktičniji kod većih signala, jeftiniji te ne zahtevaju napajanje.
Jednostavan pasivni ,,low pass filter” dobijemo spajanjem zajedno u seriji jedan otpornik i jedan kondenzator. Ova vrsta filtera je poznat uglavnom kao filter prvog reda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari