Odlomak

1. POJAM I PODJELA (VRSTE) FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

Finansijsko tržište je tržišni prostor na kome se susreću ponuda i  tražnja  finansijsko-novčanih sredstava. Prema predmetu poslovanja finansijsko tržište se može podijeliti na:

  •  novčano tržište ili tržište novca – trguje se slobodnim novčanim sredstvima i kratkoročnim hartijama od vrijednosti,
  •  devizno tržište – tržište na kome se trguje devizama,
  •  tržište kapitala – mjesto na kome se trguje kapitalom, odnosno novcem koji može da se plasira na duže rokove i dugoročnim hartijama od vrijednosti

 

 
1.2. Značaj i uloga (funkcije) finansijskih tržišta

Finansijska tržišta su dio ekonomskog sistema. Jaka finansijska tržišta dala su doprinos nastanku i razvoju velikih privrednih subjekata. Uloga finansijskih tržišta ogleda se u nj. funkcijama:

• Funkcija povezivanja – omogućavaju povezivanje investicionih subjekta
• Alokativna funkcija – finansijska tržišta omogućavaju alokaciju slobodnih finansijskih sredstava, usmjeravanjem tokova finansijskih sredstava od onih subjekata koji raspolažu viškovima sredstva ka onim subjektima kojima ta sredstva nedostaju.
•  Funkcija razvoja – finansijska tržišta doprinose privrednom razvoju.
• Funkcija efikasnosti – omogućava se efikasno korišćenje finansijskih sredstava jedne nacionalne ekonomije, čime se obezbjeđuje efikasnije poslovanje u privredi.
•Funkcija određivanja cijene finansijskih sredstava – na finansijskim tržištima se određuju cijene finansijskih sredstava i druge funkcije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese