Odlomak

Uvod

Narkomanija je problem koji može pogoditi svakog mladog čoveka, a time i
njegovu porodicu i širu okolinu. Svaka osoba je u mogućnosti da dođe u dodir s drogom, bez obzira raspolaže li s puno ili malo novca, da li je vaspitana strogo ili popustljivo. Posledice koje droga prouzrokuje pojedincima i porodicama smatraju se jednim od najtežih sociopatoloških pojava današnjice.
Broj narkomana u svetu vrtoglavo raste. Sa 20 miliona zavisnika osamdesetih
godina prošlog veka taj broj je utrostručen devedestih godina a danas iznosi više od
200 miliona. U Srbiji nema preciznih podataka o broju zavisnika od narkotika. Zvanično se
upotrebljava podatak od oko 100 hiljada zavisnika a nezvanično ovaj broj je četiri
puta veći.

1. Pojam i objašnjenje reči droga

Droga se kao termin u užem smislu reči koristi za sve supstance koje unete u organizam mogu da promene stanje svesti i druge psihičke funkcije (intelektualnim, emocionalnim i motivacionim) i mogu da brzo dovedu do stvaranja navike: psihičke ili fizičke zavisnosti i štetnih posledica po ceo organizam. Sve više se umesto termina droga koristi termin psihoaktivna supstanca.
Reč “droga” se u svakodnevnom govoru najčešće vezuje za zloupotrebu droga ili zavisnost od droga. Drogom se smatra svaka supstanca ili materija koja svojim unošenjem u organizam menja jednu ili više njegovih funkcija (fiziološke – rad unutrašnjih organa ili sistema; psihičke – svest, mišljenje, opažanje, ponašanje…). Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji droga je „Svaka supstanca, koja je u stanju da, kada se nađe u živom organizmu, modifikuje jednu ili više funkcija i da nakon ponovljene upotrebe dovede do psihičke ili fizičke zavisnosti“.

1.1 Podela droga

Sve vrste droga podeljene su na osnovu porekla, mogle bi se svrstati u dve grupe:
prirodne i sintetičke. Korišćenje izvesnih biljaka i njihovih sokova za magijske, terapijske i euforogene ciljeve staro je, verovatno, koliko i čovekova želja da izbegne fizički i duševni bol. Neke od ovih biljaka imale su depresivna, a neke stimulativna svojstva. Posebnu grupu činile su biljke čiji su sokovi menjali stanja svesti i izazivali halucinacije i vizije. Termin „sintetičke droge“ uglavnom se odnosi na brojne supstance sa svojstvima stvaranja raznih oblika zavisnosti koje su se pojavile na tržištu posle 1939. godine. Ove vrste droga, čiji su glavni predstavnici petidin i metadon, dobijaju se kao nus produkti iz katrana ili petroleja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese