Odlomak

U V O D

Pravni odnos čine njegovi subjekti. Subjekti su nosioci prava ili obaveza. Ako želimo definirati pravni subjekt, tada kažemo da su to ljudi ili grupe ljudi kojima je pravni poredak dao mogućnost da budu nosioci pravnih ovlaštenja ili pravnih obaveza prema određenim pravnim objektima.¹

Svaka društvena sredina, formirana kao pordak, ima mnogo različitih sistematiziranih normi po kojima ljudi treba da se ponašaju. One predstavljaju poruke među ljudima, te su kao takve suština života. Poruke su proizvod ljudi, nasto od jednih, a upućen drugim ljudima.²

Svaka pravna norma posjeduje dva dijela: dispoziciju i sankciju. Dispozicija predstavlja skup pravila ponašanja. Međutim, ne primjenjuju se oba elementa pravne norme zajedno. Oni su alternativno postavljeni elementi. Primjena jednog isključuje drugo. Nije moguće da se primjenjuju  u konkretnom slučaju oba.

Prekršaj pravne norme povlači za sobom primjenu sankcije. Postoje dvije vrste sredstava koje posjeduje sankcija, a to su, pozitivna i negativna sredstva. Najčešće se u praksi koriste negativna sedstva, ona su uglavnom u obliku prijetnje nanošenjem zla i veoma su efikasno sredstvo da se čovjek prinudi da poštuje pravila ponašanja (norme).

Oba elementa, od kojh se sastoji svaka pravna norma, mogu biti primjenjena samo kada su se stekli uvjeti za njihovu primjenu. Ti uvjeti su takođe propisani pravnim normama. Dio pravne norme koji opisuje upotrebu pravne norme naziva se pretpostavka. Na osnovu toga  može se govoriti i o dodatna dva elementa pravne norme, a to su: pretpostavka (hipoteza) dispozicije i pretpostavka (hipoteza) sankcije.

Pravnu normu ne treba pomješati sa članovima ili paragrafima zakona ili sa drugim pravnim aktima. Ona se rijetko u potpunosti poklapa s jednim takvim članom.

Početni zadatak svake pravne teorije jeste da se izdvoje i konstituišu pravne norme.

Pravne norme se donose da bi se regulisalo ponašanje ljudi kao i odnosi među ljudima u okviru jedne društvene zajednice, te iz toga proizilazi da su subjekti prava, odnosno subjekti pravnih odnosa ljudi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese