Odlomak

Fokus grupe su metod kvalitativnog istraživanja stavova, verovanja, osećanja i
ponašanja ljudi. Posebnost ovog metoda je u tome što se predmet istraživanja ispituje u
dijaloškoj situaciji i u uslovima unutar grupne interakcije.
Same fokus grupe kao metode za prikupljanje kvalitativnih podataka predstavljaju predmet ovog rada, a isto tako i doprinosi koji se ostavaruju primenom ove metode kvalitativnog istraživanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari