Odlomak

Osnovni zadatak telekomunikacione mreže je da omogući prenošenje poruka od mesta gde one nastaju do mesta gde suupućene tj. odredišta. Pri tome poruke mogu biti različite vrste: govorne, pisane, telekomande, podaci iz računara i dr. U zavisnosti od toga telekomunikacione mreže se dele na: telefonske, telegrafske, telekomandene, mreže za prenos podataka itd. Novijeg datuma su telekomunikacione mreže tzv. Integrisanih službi, koje omogućavaju prenošenje poruka različitih vrsta na čemu počiva Internet.
Telekomunikaciona mreže se sastoji od:
● učesničkih aparata (telefon, faks, računar),
● spojnih puteva,
● komutacionih sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari

Click to access the login or register cheese