Odlomak

Analiza pokreta predstavlja sagledavanje i ocenu pokretljivosti pojedinih delova čovekovog tela, a isto tako i veličinu pokretljivosti celog tela. Kroz analizu se ocenjuje i način držanja čovekovog tela, stavovi koje zauzima, njegov hod i ostale karakteristike njegove motorike. Kroz manuelno mišićno testiranje i druge metode za ocene snage čovekove muskulature, dobijaju se saznanja o snazi mišića čovekovog tela, što omugućuje bolje sagledavanje pokreta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari