Odlomak

Zadatak transformatora jeste da primljenu električnu energiju pod jednom vrijednošću napona transformišu u električnu energiju druge vrijednosti napona i da je prenesu dalje u električnu mrežu. Tokom transformacije napona, u transformatoru dolazi do gubitka manjeg dijela primljene energije, koja se pretvara u toplotnu energiju.
Oni transformišu primljenu električnu energiju nižeg napona na napone velikih vrijednosti kako bi se dobila u dalekovodnoj mreži ista energija u vidu manje struje, čime se džulovski gubitak snage (srazmjeran kvadratu struje) smanjuje na prihvatljivu mjeru.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari