Odlomak

HEC je dodao mogućnost izvođenja dvodimenzionalnog (2D) hidrodinamičkog usmjeravanja u dijelu analize nestabilnog protoka HEC-RAS. Korisnici sada mogu izvoditi jednodimenzionalno (1D) modeliranje nestalnog protoka, dvodimenzionalno (2D) modeliranje nestalnog toka (jednadžbe Saint Venana ili jednadžbe difuzionog talasa), kao i kombinovano 1D i 2D jednosmerno usmeravanje. Dve oblasti protoka u HEC-RAS mogu se koristiti na više načina. Slede primeri kako se 2D protočna područja mogu koristiti za podršku modeliranju sa HEC-RAS:
-Detaljno modeliranje 2D kanala
-Detaljno modeliranje 2D kanala i poplavnih vodova
-Kombinovani 1D kanali sa 2D poplavnim područjima
-Kombinovani 1D kanali / poplavne ravnice sa 2D protočnim područjima iza nasipa
-Direktno povežite 1D dosege u i iz područja 2D protoka
-Direktno povežite 2D područje protoka sa 1D skladišnim prostorom sa hidrauličkom konstrukcijom
-Višestruka 2D područja toka u istoj geometriji
-Direktno povežite više područja 2D protoka s hidrauličnim konstrukcijama

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari