Odlomak

Dijagnostička metoda je svaka medicinska procedura koja se izvodi sa ciljem prevencije ili otkrivanja bolesti, postavljanja precizne dijagnoze bolesti i njenog praćenja.
Sa jedne strane, za postavljanje dijagnoze bolesti, ponekad je dovoljan samo osnovni fizikalni pregled koji lekar izvodi u svojoj ordinaciji uz eventualnu upotrebu osnovnih medicinskih aparata, poput stetoskopa. Sa druge strane, određene dijagnostičke metode zahtevaju ne samo složeniju opremu već i izvođenje u strogo kontrolisanim uslovima.
Dijagnostičke metode se mogu grubo podeliti u dve grupe[1]:
– neinvazivne
– invazivne.
Invazivnim dijagnostičkim metodama pribegavamo uglavnom onda kada nije moguće postaviti preciznu dijagnozu pomoću neinvazivnih dijagnostičkih metoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Tehnike instrumentiranja -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari