Odlomak

 

1. Specifičnosti nabavne funkcije u Hotelijerstvu: Organizacija poslova u okviru nabavne funkcije razlikuje se u zavisnosti od toga da li se radi o celogodišnjem, ili sezonskom poslovanju. Sezonsko poslovanje odlikuje se posebno izdvojenom nabavnom funkcijom rada u okviru procesa. Uspešnost rada u toku sezone, zavisi od realizacije nabavne funkcije. Priprema sezone čiji je nosilac nabavna funkcija, uključuje pribavljanje potrebne radne snage. Dok celogodišnjim poslovanjem nabavna funkcija se ne izdvaja, već se odvija istim intenzitetom tokom čitave godine.
2. Poslovi nabavke i skladištenja: Poslovi nabavke u hotelijerstvu, odnose se na različite vrste roba i materijala za potrebe poslovanja pojedinih sektora, službi u okviru ugostiteljskih objekata za smeštaj. Nabavka se organizuje u okviru posebne službe, čiji delokrug rada uključuje snabdevanje robom i materijalom za sve poslovne celine.
3. Plan nabavke: Planiranje nabavke se zasniva na planovima proizvodnje, odnosno prometa. Polazni osnov za planiranje nabavke životnih namirnica predstavljaju jelovnici. Plan nabavke se obično sačinjava za duži period. Sastoji se od tri osnovna dela. Prvi deo sadrži podatke o vrstama i količinama namirnica, određenih za određen vremenski period. Drugi deo sadrži podatke o dobavljačima i cenama, a treči deo se odnosi na podatke o vremenskoj periodici nabavke.
4. Ispitivanje tržišta nabavke: Da bi se obavili poslovi nabavke, potrebno je ispitati tržišta nabavke. Te aktivnosti su sastavni deo funkcije nabavke. Ispitivanje tržišta nabavke odnosi se na ponudu roba i materijala na tržištu, kretanje cena, potražnju za određenom robom, kvalitetom robe, uslovima isporuke, načina transporta, ambalažiranja, pakovanja itd. Ispitivanje tržišta nabavke, kao i planiranje, pretpostavlja tesnu saradnju sa proizvodno-uslužnim službama, kuhinjom i restoranom, radi ocene kvaliteta robe i materijala.
5. Centralizovani sistem nabavke: Primenjuje se u većim hotelijerskim preduzećima, složenije strukture, u čijem sastavu posluje više objekata. Prednosti ovog sistema su: Mogućnost ugovaranja većih količina i postizanja povoljnih cena, uštede u troškovima utovara, prevoza, istovara, skladištenja… Nedostatci ovog sistema odnose na to da je izbor asortimana i kvaliteta roba u delokrugu malog broja ljudi.
6. Decentralizovani sistem nabavke: Obezbeđuje se viši stepen samostalnosti u poslovanju. Ovaj sistem omogućava direktno angažovanje na poslovina nabavke. Time se obezbeđuje veća upućenost u asortiman, kvalitet, uslove i odvijanje nabavke. Prednosti ovog sistema vezuju se za: Mogućnost neposrednog uticaja na nabavku, mogućnost uspostavljanja neposrednih poslovnih kontakata sa prodavcima sirovina na tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese