Odlomak

Internet je početkom 21. veka prerastao u mrežu koja povezuje ceo svet. Od kada je američko Ministarstvo odbrane započelo s projektom ARPANET iz kojeg razvio Internet, razmena digitalnih podataka je postala lakša i pristupačnija. Da bi korisnicima pristup internetu bio efikasniji, javila se potreba za individualizacijom svake pretrage, što znači da se na korisnika gleda kao na individualnog pretražitelja, a ne kao deo celine. U toj ideji pomogli su HTTP kolačići.
HTTP kolačići su tekstualne datoteke, originalno dizajnirane da nose informacije između servera i pretraživača. Danas se koriste za personalizaciju, autorizaciju i praćenje korisnikovog ponašanja. Kolačići pomažu mrežnim stranicama da se prilagode svakom pojedinom korisniku tako što će na određenoj streanici odrediti šta će određenom korisniku biti u fokusu.
Svaki korisnik ima svoje želje, svoje interese i ideje. Uz sve to, određeni podaci i ponašanja s kojima korisnik pristupa stranici pomoću kolačića ostaju zapamćeni i olakšavaju korišćenje te iste stranice kod sledećeg pristupa stranici.
Svaka inovacija ima svoje vrline, pa tako i mane. Uprkos tome što kolačići služe kao pomoć samo korisniku, ta pomoć koristi sredstva koja u isto vreme korisniku mogu naneti štetu. Kako bi stranica korisnika zapamtila kao individualnog pretražitelja, ta istra stranica mora uzeti određene korisnikove podatke da bi to bilo izvodljivo. Isto tako, te podatke mora koristiti samo u određene svrhe za koje mora obavestiti samog korisnika.
Kako ništa u svetu nije idealno, tako nije ni ovo. Iako kolačići postoje već dugi niz godina i razvijaju se iz dana u dan, zaštita samog korisnika ne prati taj razvoj istim tempom. Iako se tehnologija do sad znatno razvila, idalje postoje stranice koje korisniku ne pružaju dovoljnu sigurnost. Ne samo da nove računarske tehnologije dopuštaju sakupljanje više podataka, već dopuštaju da se sa sakupljenim podacima može više učiniti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari