Odlomak

Pre svega miologija je nauka o mišićima. Mišić (musculus) je organ pomoću kojeg se krećemo, ima sposobnost da se naizmenično grči i opušta, i svojom kontrakcijom vrši pokret u zglobovima i nekim unutrašnjim organima. Pored toga, on je i elastičan, dozvoljava izvesno istezanje, i nakon toga vraća se na svoju prvobitnu dužinu. Radom mišića upravlja centralni nervni sistem.
Skeletni mišići čine 40 procenata tela i još verovatno, 10 procenata glatki mišić i srčani mišić. Neki isti osnovni principi kontrakcije važe za sve ove različie tipove mišića.
Na svakom mišiću razlikuje se mesnati i tetivni deo. Mesnati ili crveni deo koji se pri kontrakciji skraćuje i zadebljava, naziva se trbuh mišića (venter ). Tetivni deo, tetiva (tendo ) je beličasta žilava i otporna.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari