Odlomak

Tipovi komunikacije na internetu
 

 
I.    UVOD
Živimo u vremenu interneta i društvenih mreža, koji su postali deo svakodnevnog života svakog pojedinca. Internet je sve prisutniji u svetu komunikacije i predstavlja sve prihvatljiviji način komuniciranja širom sveta. Na ovaj način je znatno smanjena komunikacija putem pisama, telefona i telefaksa, pa čak i lična komunikacija među ljudima, odnosno komunikacija licem u lice. Svakim danom, računari se sve više koriste za komunikaciju i mnogo ljudi čak ne bi mogli zamisliti jedan dan bez interneta.
Jedna od prednosti Interneta je brz i lagan pristup informacijama, kao i brza komunikacija sa ljudima oko sebe, i onima koji su udaljeni “hiljadama” kilometara. Komunikacija na Internetu će biti glavna tema ovog naučnog rada.
Internet konstantno menja načine komunikacije, sve je počelo preko mail-a, a sada je i preko foruma, raznih vrsta chat-ova, društvenih mreža (facebook-a, twittera, skypa), i drugih. Svaki od ovih načina komunikacije može pronaći svoje mesto ukoliko se stalno implementiraju inovacije i prate najnovije trendovi i želje korisnika.
A.    Šta je komunikacija?
Komunikacija je međusobno sporazumevanje ljudi radi zadovoljavanja interpersonalnih, socijalnih,  kulturoloških, egzistencijalnih i drugih oblika življenja. Ona je, u suštini, elemenat življenja koji čoveku omogućava saradnju sa drugim ljudima i živim bićima u procesu proizvodnje i stvaranja temeljnih osnova za egzistiranje. Možemo govoriti o procesu komuniciranja u oblasti materijalne i nematerijalne kulture kao i o procesu komuniciranja u transformisanoj, virtualnoj kulturi i virtualnoj stvarnosti.  Danas je komunikacija veoma bitna stvar, bitan je način na koji se komunicira, kao i rečnik i kultura komuniciranja. Znamo da je ljudima i deci koji imaju problema sa komunikacijim (ili neki hendikep da ne mogu da govore ili se otežano sporazumevaju sa ljudima) veoma teško da dođu do posla, da se školuju, pronađu srodnu dušu i uopšte žive normalnim životom.II.    KOMUNIKACIJA PREKO INTERNETA
Internet je jedan ogromni medij, putem kojeg možemo komunicirati kako s jednom osobom, tako i sa velikom grupom ljudi upotrebom komunikacionih medija. Komunikacija uz pomoć računara je izraz za sve oblike komuniciranja putem elektronske pošte, diskusionih grupa, foruma, različitih vrsta chat-ova, facebook-a, msn, skype, irc i sl. Za navedene oblike komuniciranja potrebno je samo da vaš računar bude povezan putem lokalne računalne mreže, interneta ili bežično.
Za delotvornu komunikaciju moramo dobro poznavati komunikacione tehnologije i servise koji se zasnivaju na računarskim mrežama i internetu. Takođe, za komuniciranje putem interneta potrebno je poznavanje i određena pravila ponašanja kojih se moramo pridržavati, te isto tako voditi računa o svojim ličnim podacima koje izmenjujemo sa svojim sagovornikom putem interneta jer su oni dostupni svim korisnicima internet, i može doći do zloupotrebe podataka i raznih neprijatnosti koje se događaju skoro svakodnevo putem interneta. U današnje vreme se sve više razvijaju mediji za komuniciranje kao što su: elektronska pošta, diskusione grupe i forumi na Internetu, pričaonice, različiti chat-ovi i slično. Prednosti koje nam pružaju ovakvi mediji su slanje dokumenata, razmena informacija, relativno niski troškovi slanja podataka, brzina i dr.
Međusobnu komunikaciju korisnika putem Interneta uz pomoć računara, može se podeliti u tri grupe komunikacija:
1.    Glasovna komunikacija (računari kao telefon)
2.    Tekstualna komunikacija (e-mail, web-mail, forumi, diskusione grupe, chat…)
3.    Društvene grupe ili mreže (skype, facebook, twitter,…)
4.    Audio-vizualna komunikacija (videokonferencije).
Skype se može svrstati i u audio – vizuelnu komunikaciju jer je preko skype-a moguće komuniciranje u audio – vizuelnom obliku.
U nastavku će biti ukratko objašnjeni svaki od navedenih oblika komunikacije.III.    TIPOVI KOMUNIKACIJE PREKO INTERNETA
A.    Elektronska pošta (e-mail)
Kao što sama reč kaže elektronska pošta služi za slanje i primanje poruka. Preko e-mail se mogu prenositi sve vrste podataka (tekst, grafiku, audio i video datoteke).
Prednosti: poruka se može slati većem broju primatelja istovremeno, ne troši se papir, besplatna je, velika brzina prenosa podataka bez obzira na udaljenost, može se poslati u svako doba (za razliku od tradicionalne pošte). Nedostatak: komunikacija nije u stvarnom vremenu (kao npr: chat). Razmenom elektronske pošte postoji opasnost od računarskih virusa i sličnih sadržaja koji mogu naštetiti računaru.
Postupak slanja i primanja poruka je veoma jednostavan. Poslane poruke se čuvaju u elektronskom poštanskom sandučetu primalac, sve dok se primalac ne poveže na mrežu i dok ne pogleda poruke na svom računaru. Nakon što korisnik pročita poruku, on ima mogućnost da je izbriše ili sačuva u obliku tekstualne datoteke, odgovori na nju, ili  je prosledi na druge adrese E-pošte.

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari