Odlomak

Deca sa posebnim potrebama su deca koja se ne uklapaju u postavljene obrasce ponašanja i koja ispoljavaju neki od oblika teškoća u savladavanju vaspitno-obrazovnih zadataka. Dete sa svojim problemom postaje i samo problem, i ukoliko se ne prepoznaju uzroci i ne pronađu adekvatna sredstva za prevazilaženje,ostaje da se bori samo sa sobom ili sa okolinom koja je opterećena raznim predrasudama,formira stav isključivanja takve osobe iz svog okruženje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari