Odlomak

POJAM I ZADACI INTELEKTUALNOG VASPITANJA

 

 • FAKTORI INTELEKTUALNOG VASPITANJA
 • DRUŠTVENA USLOVLJENOST – STARE I NOVE KONCEPCIJE ; SADRŽAJI INTELEKTUALNOG VASPITANJA- TRADICIONALNI  I SAVREMENI PRISTUPI
 • NOVE KONCEPCIJE INTELEKTUALNOG VASPITANJA
 • OBLICI I METODE INTELEKTUALNOG VASPITANJA
 • FAZE INTELEKTUALNOG RAZVOJA

 

 1. jedna od komponenti vaspitanja →proces :

Formiranja čoveka kao razumnog  ljudskog bića njegovih intelektualnih mogućnosti stvaralačkih snaga i sposobnosti.

Elementi koji ga čine :

 • Sticanje znanja ( o prirodi, društvu, čoveku )
 • Razvijanje umenja (spretnost, umešnost )
 • Sticanje navika (sa malo snage brzo i tačno se obavlja neka radnja )
 • Intelektualne sposobnosti ( saznanje istine, kritičko i stvaralačko mišljenje )
 • Kultura intelektualnog rada (naučiti kakao se uči )
 • Saznanje istine (otkrivanje istine i njeno primenjivanje )
 • Ljubav prema istini

ZADACI

 1. Usvajanje znanja , umenja i formiranje pogleda na svet
 • sticati osnovna znanja o prirodi, društvu, čoveku
 • znanja treba da su selektivna a proces sticanja usmeren ka osnovnim zakonitostima razvoja prirode, društva i čoveka
 • znanja koja predstavljaju “čvorne tačke “ i koja omogućuju  izgrađivanje vlastitog pogleda na svet

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese