Odlomak

Verbalni model
Informacioni sistem izvodjenja građevinskih radova omogućava saradnju firme
“Građevinar” sa dobavljačem i pružanje usluga javnim preduzećima.
Dobavljač dostavlja katalog na osnovu koga firma šalje narudžbenicu, nakon toga,
dobavljač šalje otpremnicu zajedno sa robom. Posle prijema robe, firma ažurira lager
listu. Na osnovu otpremnice dostavlja se faktura. Firma vrši uplatu u banci na žiro-račun
dobavljača za nabavljen materijal.
Firma “Gradjevinar” kupuje tendersku dokumentaciju od javnog preduzeća na osnovu
koje kreira ponudu i dostavlja je preduzeću. Ukoliko je ponuda prihvaćena, sklapa se
ugovor. Na osnovu tenderske dokumentacije i ponude kreira se dinamički plan, koji se
takođe dostavlja javnom preduzeću. Nakon izvršenih radova dostavlja se faktura o
izvršenim radovima. Sve uplate vrše se u banci. Banka šalje izvod kao dokaz da su
transakcije izvršene. Na osnovu faktura dobavljača i javnog preduzeća firma sastavlja
nalog za knjiženje pomoću koga se popunjava obrazac PPOPJ za uplatu poreza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese