Odlomak

1. UVOD

Postoje različita mišljenja o tome šta su zapravo korijeni današnje Evrope, odnosno kako je ona nastala i na čijem se nasljeđu razvijala. Teoretičari su saglasni oko činjenice da se korijeni zapravo nalaze u antičkoj civilizaciji, koja je nastala u državama Sredozemnog mora, te trajala više od jednog milenijuma. Jedno od mišljenja jeste da korijene Evrope čine antička helenska kultura, rimsko pravo i hrišćanstvo. Neki smatraju da se korijen zapravo nalazi u Grčkoj, Rimu i judaizmu. Treće mišljenje smatra da su najveći doprinos civilizaciji Evrope donijeli Grčka, Rim, Palestina i hrišćanstvo, ali da je nesumnjivo i doprinos Arapa bio jednako značajan. Ime Evropa takođe potiče iz antičkog perioda.
Kada kažemo antička kultura, mislimo na grčko i rimsko nasljeđe nastalo u periodu od I milenijuma stare ere do propasti antičkog svijeta. Rimsko carstvo je nakon pokoravanja Grčke preuzelo mnoga dostignuća i djelove grčke kulture, pa se nerijetko one svrstavaju u jednu civilizaciju. Što se tiče nauke i umjetnosti, svjesni smo da imaju porijeklo iz Grčke, nešto posredno preko Rimljana, ali i da mnoge stvari dolaze još iz drevnog Egipta i drugih istočnih civilizacija, da bi sve zajedno činilo savremenu evropsku kulturu. Jako korijenje koje je pustila grčko-rimska kultura, rimsko pravo i hrišćanstvo omogućilo je nastanak i razvoj današnje Evrope. Rimsko pravo, kao sistem univerzalne vrijednosti prenijet je potomstvu Evrope i svijeta. Jake veze sa evropskom civilizacijom imaju i hrišćanstvo i Biblija zbog velikog uticaja na živote ljudi u Evropi.
Termin civilizacija potiče iz latinskog jezika od riječi civitas (država), civis (građanin), civilitas – oznaka za društveno porijeklo. Civilizacija je pojam sličan kulturi, pripada novovjekovnom razdoblju.
Različitosti civilizacija obilježile su srednji vijek. Na prostorima Evrope civilizacija je bila u razvoju od V do XV vijeka, odnosno od pada Rimske imperije do renesanse epohe. Kineska, indijska i islamska civilizacija prednjačile su u odnosu na civilizacije na evropskom i drugim kontinentima. Svako novo razdoblje donosilo je različita obilježja. Preteča feudalizma evropske civilizacije je feudalizam kineske civilizacije. U Evropi se od IV do XI vijeka desio veliki broj sukoba među narodima koji su naseljavali djelove ovog kontinenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Istorija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Obrazovanje
  • Crna Gora,  Podgorica,  UNIVERZITET CRNE GORE - Fakultet političkih nauka u Podgorici  

Više u Obrazovanje

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese