Odlomak

Uvod

Ovo poglavlje je posvećeno različitim metodama predstavljanja podataka u računaru.
Poglavle počinje sa predstavljanjem numeričkih sistema, predstavljanjem brojeva i metodama
konverzije brojeva iz jednog u drugi numerički sistem. Postoje različite tipovi brojnih sistema
koji se koriste za prikaz brojnih podataka. Ovi brojni sistemi su decimalni numerilki sistem,
binarni numerički sistem, oktalni numerički sistem i heksadecimalni numerički sistem.Uvode
se osnovni pojmovi aritmetike, posebno uvođenje više algoritama koji se koriste kod
sabirania, oduzimanja, množenja i delenja brojeva u raznim numeričkim sistemima. Na kraju
se obrađuje oblast brojeva sa pokretnom tačkom. Proučava se predstavljanje brojeva sa
pomičnom tačkom, operacije nad ovim brojevima i osnove IEEE 574 standarda.
Osnove predstavljanja brojeva
Cilj
• Uvod u osnove predstavljanja brojeva
Osnove predstavljanja brojeva
Osnove predstavljanja brojeva
Brojni sistem je skup brojeva pri čemu različiti brojni sistemi rešavaju različite vrste
algebarskih problema. Najpopularniji brojni sistemi su:
1. Decimalni brojni sistem (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
2. Binarni brojni sistem (0,1)
3. Oktalni brojni sistem (0,1,2,3,4,5,6,7)
4. Heksadecimalni brojni sistem (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)
Brojni sistemi uključuju realne brojeve, prirodne brojeve, cele pozitivne brojeve (engl. whole
numbers), cele i pozitivne i negativne brojeve (engl. integer), racionalne brojeve, iracionalne
brojeve, parne i neparne brojeve.
Brojni sistemi koriste određenu bazu ili radiks (engl. radix)). Baze koje su stepeni broja 2
se naširoko koriste u digitalnim sistemima. Ove baze uključuju binarne (baza 2), oktalne
(baza 8), heksadecimalne (baza 16) sisteme. Baza 2 se koristi za binarni sistem koji je je
dominantan u
računarskim sistemima.
Pozitivan broj (engl. unsigned number) A se može predstaviti korišćenjem n digita u bazi b:
A= (an-1 an-2 . . . a2 a1 a0)b

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese