Odlomak

Uslužni program svakog hotela predstavlja skup svih mogućih usluga, uglavnom sačinjenih od klasičnih usluga koje imaju za cilj da kompletno pokriju veoma kompleksne potrebe gostiju. One se sastoje od smeštajnih, gastronomskih i komplementarnih usluga, a uključuju i druge faktore u nekom turističkom mestu. Da bi se zadovoljile potrebe gostiju, zapravo nije presudna ni jedna vrsta usluga npr. usluga smeštaja, već je pre svega bitna kompletna hotelska usluga, takozvani skup usluga, odnosno uslužni program. Pojedinačne usluge su prikladne i zavise od potreba i očekivanja gostiju koji imaju različite zahteve u pogledu hotelskih usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari