Odlomak

UVOD

Ambalažu predstavljaju posude različitih oblika i veličina, napravljenih od različitih materijala u kojima se drži proizvod u toku prometa. U posebne delove ambalaže treba spomenuti: delove za zatvaranje (zatvarači, poklopci, čepovi) i delovi za unutračnju zaštitu (jastuci, predlošci, pregrade id dr.). Proizvodnja i potrošnja ambalaže vrlo brzo rastu, ponegde čak i brže od proizvodnje i potrošnje dobara i roba. Svaka modernizacija maloprodajne trgovačke mreže uzrokuje porast potrošnje ambalaže. Savremena dostignuća na području ambalaže omogućuju pakovanje svih vrsta roba pa čak i onih koje se do sada nisu mogle pakovati. Zbog sve veće kupovne moći i porasta životnog standarda, potrošači trađe robu boljeg kvaliteta upakovanu u kvalitetniju i estetski lepšu i skuplju ambalažu. Ambalaža predstavlja sve proizvode, bez obzira na prirodu materijala od kog su izrađeni, a upotrebljavaju se za držanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe (od sirovina do gotovih proizvoda) tokom transporta robe od proizvođača do korisnika ili potrošača.
Ambalaža je sredstvo koje prihvata robu i štiti je do upotrebe. Ambalaža štiti robu od mehaničkih, klimatskih, hemijskih i mikrobioloških uticaja, ali isto tako štiti okolinu od mogućeg štetnog uticaja robe.

 

 

 

 
OBLIKOVANJE KARTONSKE AMBALAŽE “FRUCTUS”

Ambalaža predstavlja neoblikovan ili oblikovan materijal u koji se pakuje predmet ili roba i drži da bi se zaštitila i sigurno transportovala, kao i da bi se njom lakše rukovalo prlikom prometa. Ambalaža “FRUCTUS” se koristi za pakovanje kesica čaja, ona ima zadatak da održi kesice na broju i da spreči njihovo rasipanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Grafički dizajn

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese