Odlomak

Jaka alkoholna pića u smislu Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (NN 61/09) su alkoholna pića:

• namenjena za ljudsku potrošnju;
• koja imaju posebna senzorska svojstva;
• koja sadrže minimalno 15% vol. alkohola;
• koja su proizvedena: ili izravno:
• destilacijom, sa ili bez dodavanja aroma, prirodno prevrelih sirovina poljoprivrednog porekla, i/ili
• maceracijom ili sličnom preradom bilja u etilnom alkoholu poljoprivrednog porekla i/ili u destilatima poljoprivrednog porekla, i/ili u jakim alkoholnim pićima u smislu ovoga Pravilnika, i/ili;
dodavanjem aroma, šećera ili drugih sladila sadržanih u Prilogu 1. točki 3. ovoga Pravilnika i/ili drugih poljoprivrednih proizvoda i/ili prehrambenih proizvoda etilnom alkoholu poljoprivrednog porekla i/ili destilatima poljoprivrednog porekla i/ili jakim alkoholnim pićima u smislu ovoga Pravilnika, ili mešanjem jakog alkoholnog pića s jednim ili više:

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese